Strona główna  

Zarządzanie

Drukujdrukuj stronę

Zarządzanie

Podstawy zarządzania strategicznego
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie czasem
System ocen pracowniczych
Badanie zadowolenia pracowników


Podstawy zarządzania strategicznego

Znak

Z1

Adresaci szkolenia

Właściciele procesów, kierownicy funkcjonalni

Główne zagadnienia
 • procesy informacyjno-decyzyjne
 • rozwinięcie funkcji zarządzania
 • model działania organizacji
 • metodologia zarządzania strategicznego
 • fazy zarządzania strategicznego
 • misja i adresaci misji
 • cele strategiczne
 • analiza otoczenia konkurencyjnego, rynku i wnętrza firmy
 • analiza SWOT
 • strategie na poziomie przedsiębiorstwa, jednostek gospodarczych
  i poszczególnych funkcji
 • macierz GE
 • macierz BCG
 • strategie konkurencyjne Portera - zróżnicowania, przywództwa kosztowego, koncentracji
 • model adaptacyjny
 • cykl życia produktu
 • strategie funkcjonalne- marketing, jakość, HR, finanse
 • formułowanie i wybór strategii
 • wdrażanie strategii - poprzez przywództwo, strukturę, technikę, zasoby ludzkie i systemy informacyjno-decyzyjne
 • kontrola strategiczna
Forma

wykład

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Zarządzanie zmianą

Znak

Z2

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel zarządzający

Główne zagadnienia
 • zarządzanie zmianą jako praktyka menedżerska
 • role kierownicze i przywódcze
 • charakterystyka faz zmiany
 • analiza i przebieg zmiany
 • proces zarządzania zmianą
 • etapy rozwoju organizacyjnego wg Greinera
 • diagnoza potencjału organizacyjnego - dla 7S
 • przygotowanie i przeprowadzenie zmiany
 • skuteczna komunikacja w procesie zmian, agenci zmiany, "efekt halo"
 • uwarunkowania zmian
 • analiza pola sił
 • zachowania pracownicze wobec zmian
 • opór wobec zmian
 • wsparcie pracowników w okresie zmian
Forma

wykłady
warsztaty

Czas szkolenia

14 godz.
2 dni


Zarządzanie czasem

Znak

Z3

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel zarządzający

Główne zagadnienia
 • źródła ograniczeń czasu menedżera
 • efektywność zarządzania własną pracą
 • diagnoza własnej organizacji czasu pracy
 • zasady efektywnego wykorzystania czasu
 • etapy procesu organizowania czasu pracy - od celu do realizacji
 • planowanie zadań i podejmowanie decyzji
 • ustalanie priorytetów i wartości, delegowanie zadań
 • czynniki ułatwiające i ograniczające skuteczną organizację czasu pracy, złodzieje czasu
 • sprawna organizacja dnia pracy, formularze aktywności, zasady postępowania
Forma

mini
wykłady
warsztaty

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


System ocen pracowniczych

Znak

Z4

Adresaci szkolenia

Personel przeprowadzający ocenę okresową podwładnych i pracownicy działu kadr

Główne zagadnienia
 • zachowania pracownicze, systemy motywacyjne
 • ocena pracy, system ocen pracowniczych
 • kryteria oceniania dla grup pracowniczych, waga kryteriów
 • struktura kwestionariusza oceny
 • rozmowa oceniająca - przygotowanie, przebieg, formułowanie wniosków
 • skuteczna komunikacja w rozmowie oceniającej
 • model FUO
 • skutki oceny
Forma

warsztaty
mini
wykłady

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Badanie zadowolenia pracowników

Znak

Z5

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel działu kadr

Główne zagadnienia
 • cele badania
 • formułowanie informacji dla pracowników
 • tworzenie metryczki badania
 • opracowanie listy pytań ankietowych
 • tworzenie skali i definicji ocen
 • opracowanie kwestionariusza badania
 • obróbka danych ankietowych
 • wizualizacja wyników
 • opracowanie sprawozdania z badań
Forma

wykład

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


 

 • Tematyka, zakres, forma i czas trwania szkolenia mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

 • Każde szkolenie jest poprzedzone rozmową o oczekiwaniach i celach szkolenia postawionych przez Zleceniodawcę.

 • Merytoryczne przygotowanie szkolenia (materiał szkoleniowy, ćwiczenia) uwzględnia każdorazowo specyfikę działalności Zleceniodawcy.

 • Każdy uczestnik, bez względu na rodzaj szkolenia (otwarte, zamknięte) otrzymuje materiał szkoleniowy.

 • Istnieje możliwość przygotowania propozycji tematyki szkoleń do Planów szkoleń opracowywanych przez służby organizacji do tego powołane.

 

start o firmie szkolenia doradztwo klienci zapytaj kontakt

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz aplikacji statystycznych Google. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies w przeglądarce internetowej zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.