Strona główna  

Szkolenia

Marketing

Marketing w praktyce
Budowa Planu Marketingowego
Badanie i ocena zadowolenia klienta
Profesjonalna obsługa klienta

Komunikacja interpersonalna

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Sztuka prezentacji
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Budowanie zespołów pracowniczych


Zarządzanie

Podstawy zarządzania strategicznego
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie czasem
System ocen pracowniczych
Badanie zadowolenia pracowników

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem


Zarządzanie jakością

Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
Podejście procesowe i zarządzanie procesami w Systemie Zarządzania Jakością
Poprawa skuteczności funkcjonowania procesów w SZJ
Procesy związane z klientem, proces monitorowania i pomiaru zadowolenia klienta wg ISO 9001:2008
Określanie potrzeb i ocena zadowolenia klienta
Rola i zadania pracowników w utrzymaniu skutecznego SZJ
Wymagania normy PN-EN ISO 19011:2012 w praktyce auditora wewnętrznego
Doskonalenie umiejętności auditowania w Systemie Zarządzania Jakością
Metodyka prowadzenia wewnętrznych auditów procesów
Doskonalenie skuteczności czynności zarządczych w procesowym zarządzaniu jakością
Praktyka ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością
Wymagania normy ISO 9004:2009 - zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu
Obszary analizy i pomiarów, wizualizacja danych, narzędzia i techniki doskonalenia
Narzędzia i techniki doskonalenia
Rola pracowników i ich zadania w utrzymaniu i doskonaleniu SZJ

start o firmie szkolenia doradztwo klienci zapytaj kontakt

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz aplikacji statystycznych Google. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies w przeglądarce internetowej zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.