Strona główna  

Marketing

Drukujdrukuj stronę

Marketing

Marketing w praktyce
Budowa Planu Marketingowego
Badanie i ocena zadowolenia klienta
Profesjonalna obsługa klienta


Marketing w praktyce

Znak

M1

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel działów: marketingu, sprzedaży

Główne zagadnienia
 • rola marketingu w nowoczesnej firmie
 • składowe działań marketingowych
 • analiza otoczenia firmy, elementy marketingu-mix, proces dostosowania do sytuacji rynkowej
 • definiowanie UPS (Unikalnej Propozycji Sprzedaży)
 • koncepcja produktu poszerzonego
 • różnicowanie produktu
 • segmentacja w kontekście oferty korzyści
 • mechanizmy satysfakcji klienta
 • kreowanie wartości dla klienta
 • wskaźniki efektywności w perspektywie klienta
 • tworzenie i wykorzystanie systemu informacji marketingowej w firmie
Forma

wykład
warsztaty

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Budowa Planu Marketingowego

Znak

M2

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel działu marketingu, liderzy działy sprzedaży

Główne zagadnienia
 • podstawy skutecznego zrządzania marketingiem
 • źródła wiedzy o klientach i konkurencji
 • analiza klienta
 • analiza konkurencji
 • podejście do badania rynku
 • koncepcja systemu informacji marketingowej
 • struktura i podstawowe założenia planowania marketingowego
 • zakres analiz w Planie Marketingowym
 • analiza SWOT
 • KCS (Kluczowe Czynniki Sukcesu) z obszaru działań marketingowych
 • strategia marketingowa, wybór strategii
 • cele marketingowe
 • realizacja strategii marketingowej - programy marketingowe, harmonogramy
 • współzależność działań wynikających z realizacji pozostałych strategii funkcjonalnych w firmie
 • analiza i ocena skuteczności zarządzania marketingiem
Forma

wykład
warsztaty

Czas szkolenia

16 godz.
2 dni


Badanie i ocena zadowolenia klienta

Znak

M3

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel działów: marketingu, sprzedaży

Główne zagadnienia
 • ocena rzeczywistości rynkowej w aspekcie zadowolenia klienta
 • mechanizmy satysfakcji klienta
 • metody wyznaczania i pomiaru zadowolenia klienta
 • metodyka i techniki badania zadowolenia klienta
 • określenie celu głównego i celów szczegółowych
 • określenie pozostałych danych do badania zadowolenia klienta
 • wybór metody badania, dobór rodzajów pytań, opracowanie listy pytań, wybór skali ocen lub definiowanie oceny
 • budowanie formularzy badania zadowolenia klienta
 • selekcja, korelacja i synteza wyników
 • obliczenie WZK (Wskaźnika Zadowolenia Klienta) i opis wyników
 • wizualizacja wyników
 • sprawozdanie z badań
 • ocena procesu i weryfikacja zastosowanych rozwiązań badawczych
Forma

warsztaty mini wykłady

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


Profesjonalna obsługa klienta

Znak

M4

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel marketingu, sprzedaży, zbytu, obsługi klienta

Główne zagadnienia
 • zarządzanie procesem obsługi klienta w firmie
 • wymiary jakości w usługach, a obsługa klienta
 • miejsce obsługi klienta (CS) w marketingu
 • audyt procesu obsługi klienta w firmie
 • cele i zakres obsługi klienta
 • funkcje
 • fazy
 • wykorzystanie teorii luk jakości
 • komunikacja z klientem, charakterystyka, postępowanie w poszczególnych fazach komunikacji
 • od marketingu transakcji do marketingu partnerskiego
 • poziomy relacji z klientem, odpowiedzialność za kształtowanie relacji
 • drabina lojalności klientów
 • scenariusze współpracy
 • analiza utraty klientów
Forma

wykład
warsztaty

Czas szkolenia

8 godz.
1 dzień


 

 • Tematyka, zakres, forma i czas trwania szkolenia mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

 • Każde szkolenie jest poprzedzone rozmową o oczekiwaniach i celach szkolenia postawionych przez Zleceniodawcę.

 • Merytoryczne przygotowanie szkolenia (materiał szkoleniowy, ćwiczenia) uwzględnia każdorazowo specyfikę działalności Zleceniodawcy.

 • Każdy uczestnik, bez względu na rodzaj szkolenia (otwarte, zamknięte) otrzymuje materiał szkoleniowy.

 • Istnieje możliwość przygotowania propozycji tematyki szkoleń do Planów szkoleń opracowywanych przez służby organizacji do tego powołane.

 

start o firmie szkolenia doradztwo klienci zapytaj kontakt

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz aplikacji statystycznych Google. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies w przeglądarce internetowej zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.