Strona główna  

Komunikacja interpersonalna

Drukujdrukuj stronę

Komunikacja interpersonalna

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
Sztuka prezentacji
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Budowanie zespołów pracowniczych


Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Znak

KI1

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel działów: handlowego lub sprzedaży

Główne zagadnienia
 • analiza procesu komunikowania się
 • model przebiegu komunikacji międzyludzkiej
 • komunikacja werbalna - mowa, struktura wypowiedzi, reguły treściowe i zasady relacyjne
 • eufemizmy, wypełniacze, łączniki
 • elementy komunikacji niewerbalnej - dystans, przestrzeń, kontakt wzrokowy, ubiór, sylwetka, wygląd, gesty, mimika twarzy, ruchy ciała, postawa, brzmienie głosu, prajęzyk
 • systemy reprezentacji
 • aktywne słuchanie
 • style uczenia się
 • atrybuty prezentacji
 • "koło strachu"
 • rozpoznanie audytorium
 • struktura prezentacji, wystąpienia - wstęp, rozwinięcie - argumentowanie, zakończenie
 • tworzenie konspektu prezentacji
 • precyzyjny cel
 • przygotowanie prezentacji
 • próba generalna
 • prezentacja krok po kroku
 • sesja pytań i odpowiedzi- technika ZPOP
Forma

warsztaty
mini
wykłady

Czas szkolenia

16 godz.
2 dni


Sztuka prezentacji

Znak

KI2

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel działów: handlowego lub sprzedaży

Główne zagadnienia
 • jakość komunikacji - świadectwo kultury organizacji
 • odpowiedzialność prezentera za kreację i komunikowanie przekazu oraz wchodzenie w kontakt z odbiorcą
 • mowa, organizowanie wypowiedzi
  i budowanie klimatu kontaktu
 • język wypowiedzi - eufemizmy, wypełniacze i łączniki
 • kształtowanie informacji poprzez mowę ciała - krótki przegląd zalecanej mowy ciała w odniesieniu do dystansu i przestrzeni, wyglądu, kontaktu wzrokowego, mimiki, postawy, ruchu, gestykulacji, głosu i prajęzyka
 • rozpoznawanie audytorium
 • aktywne słuchanie i obserwacja
 • uczenie audytorium
 • cechy profesjonalnej prezentacji
 • rodzaje prezentacji, formułowanie celu prezentacji
 • konspekt prezentacji
 • dobór i stosowanie środków przekazu, pomocy AV i materiałów dla audytorium
 • struktura prezentacji - WSTĘP (wykorzystanie efektu pierwszego wrażenia i efektu pierwszeństwa), ROZWINIĘCIE (argumentowanie), ZAKOŃCZENIE (spirala powtórzeń, wzmocnienie, wykorzystanie efektu świeżości)
 • próba generalna
 • radzenie sobie ze stresem przed prezentacją i w trakcie prezentacji
 • prezentacja
 • sesja pytań i dpowiedzi
 • trudni uczestnicy i niespodziewane zdarzenia
 • ZPOP - technika udzielania odpowiedzi na trudne pytania
 • elementy zakończenia profesjonalnej prezentacji
Forma

warsztaty
mini
wykłady

Czas szkolenia

18 godz.
2 dni


Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Znak

KI3

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel

Główne zagadnienia
 • rola komunikowania się w zarządzaniu
 • kultura organizacyjna a procesy komunikowania się
 • audyt procesów komunikacyjnych w firmie
 • metaplan - jak jest, jak powinno być, dlaczego nie jest tak, jak powinno być
 • formy komunikacji i ich dobór w firmie
 • cechy skutecznej informacji
 • tworzenie czytelnych komunikatów, konstruowanie przekazu
 • dobór kanałów komunikacyjnych
 • dekretacja zadań
 • informacja zwrotna
 • panowanie nad plotką
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • formy komunikacji grupowej - m.in. góra-dół: dół-góra
 • bariery w komunikowaniu się
 • aktywne słuchanie
 • uprawnienia i hierarchia władzy
 • przeładowanie informacyjne
 • poprawa skuteczności komunikowania się - techniki dla nadawcy, odbiorcy oraz nadawcy i odbiorcy
 • zarządzanie komunikowaniem się w organizacji
Forma

wykłady
warsztaty

Czas szkolenia

14 godz.
2 dni


Budowanie zespołów pracowniczych

Znak

KI4

Adresaci szkolenia

Wytypowany personel, członkowie grup projektowych

Główne zagadnienia
 • uwarunkowania zachowań pracowniczych w organizacji
 • umowa psychologiczna pracownik - organizacja
 • cele i oczekiwania pracowników
 • poznawanie silnych i słabych stron
 • zasoby osobiste i ich ocena
 • identyfikowanie "wewnętrznej załogi" - aktor, kreator, inspirator
 • możliwości a wymagania
 • grupa czy zespół pracowniczy
 • zadania dla zespołu pracowniczego
 • efektywność i bariery efektywności zespołu
 • warunki pracy efektywnego zespołu
 • role zespołowe
 • dobór osób do zadań
 • komunikacja w zespole
 • formy motywacji indywidualnej
  i grupowej
 • sytuacyjne style kierowania
Forma

mini
wykłady
warsztaty

Czas szkolenia

16 godz.
2 dni


 

 • Tematyka, zakres, forma i czas trwania szkolenia mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb.

 • Każde szkolenie jest poprzedzone rozmową o oczekiwaniach i celach szkolenia postawionych przez Zleceniodawcę.

 • Merytoryczne przygotowanie szkolenia (materiał szkoleniowy, ćwiczenia) uwzględnia każdorazowo specyfikę działalności Zleceniodawcy.

 • Każdy uczestnik, bez względu na rodzaj szkolenia (otwarte, zamknięte) otrzymuje materiał szkoleniowy.

 • Istnieje możliwość przygotowania propozycji tematyki szkoleń do Planów szkoleń opracowywanych przez służby organizacji do tego powołane.

 

start o firmie szkolenia doradztwo klienci zapytaj kontakt

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz aplikacji statystycznych Google. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies w przeglądarce internetowej zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.