Strona główna  

Doradztwo

Drukujdrukuj stronę

Doradztwo

Zarządzanie/Koordynacja projektami
Diagnoza i projektowanie procesów organizacji
Projektowanie struktur organizacyjnych
Dokumentacja
Przegląd zarządzania
Audity wewnętrzne systemu, procesów, wyrobu oraz audity u dostawców
Techniki i narzędzia doskonalenia funkcjonowania procesów
System ocen pracowniczych
Badanie zadowolenia pracowników
Zarządzanie procesem szkoleń


Zarządzanie/Koordynacja projektami

 • konsultacje w zakresie tworzenia zespołów projektowych
 • zewnętrzna koordynacja procesów projektowych
 • rozwiązywanie konfliktów i problemów
 • mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • poprawa skuteczności działania zespołów projektowych
 • przejęcie pełnego zarządzania projektem lub grupą projektów

Diagnoza i projektowanie procesów organizacji

 • ocena sprawności i metod działania, sprawowania funkcji zarządczych (w obrębie planowania, podejmowania decyzji, organizowania, kierowania personelem i kontroli) oraz ocena możliwości poprawy i doskonalenia
 • analiza mocnych i słabych miejsc w procesie
 • ocena składowych procesów i ich dynamiki
 • przepływy
 • sposób nadzorowania
 • sterowanie
 • zasoby
 • dokumentacja
 • punkty kontroli i zagrożenia
 • wskaźniki efektywności procesów
 • identyfikacja źródeł problemów z zastosowaniem narzędzi diagnozy
 • dochodzenie przyczyn problemów
 • propozycje rozwiązań w zakresie zarządzania procesami

Projektowanie struktur organizacyjnych

 • analiza funkcjonującej struktury organizacyjnej w rozbiciu na powiązania hierarchiczne i funkcjonalne
 • analiza uprawnień decyzyjnych oraz relacji ze względu na umiejscowienie centrów decyzyjnych
 • analiza przebiegów procesów biznesowych
 • modelowanie rozwiązań
 • szkolenia
 • wdrożenie

Dokumentacja

 • pomoc w opracowaniu lub modyfikacji dokumentacji systemowej lub organizacyjnej (np.: procedury, instrukcje stanowiskowe, obieg dokumentacji, instrukcje archiwizowania, opracowanie nowych formularzy dokumentujących działania w procesach)

Przegląd zarządzania

 • konsultacje w zakresie planowania zakresu przeglądu
 • pomoc w przygotowaniu jednolitej formy sprawozdań, pomoc w opracowaniu sprawozdań
 • pomoc w przeprowadzeniu przeglądu
 • pomoc w definiowaniu działań korygujących, zapobiegawczych i inicjatyw do doskonalenia

Audity wewnętrzne systemu, procesów, wyrobu oraz audity u dostawców

 • przygotowanie i przeprowadzanie, w imieniu organizacji, auditów
 • raportowanie w zakresie obszarów zgodności i niezgodności
 • formułowanie spostrzeżeń

Techniki i narzędzia doskonalenia funkcjonowania procesów

 • doradztwo w zakresie doboru technik i narzędzi doskonalenia pracy i procesów
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia
 • szkolenia w zakresie stosowania technik i narzędzi
 • wdrożenia pilotażowe
 • wdrożenie projektu
 • ocena wdrożenia

System ocen pracowniczych

 • projektowanie systemu ocen pracowniczych
 • opracowanie kryteriów oceny
 • rangowanie kryteriów
 • tworzenie formularzy ocen
 • szkolenia kadry prowadzącej ocenę okresową
 • trening rozmowy oceniającej
 • wdrożenie systemu ocen
 • weryfikacja zastosowanych rozwiązań

Badanie zadowolenia pracowników

 • opracowanie listy pytań ankietowych
 • opracowanie kwestionariusza oceny
 • dobór skali ocen
 • przeprowadzenie badania
 • opracowanie wyników badania
 • wizualizacja wyników
 • interpretacja wyników
 • sprawozdanie dla kierownictwa

Zarządzanie procesem szkoleń

 • doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem wyników ocen pracowniczych i wymagań dotyczących obsługi funkcjonujących systemów zarządzania
 • pomoc w opracowaniu planu szkoleń dla całej organizacji
 • opracowanie formularzy oceny szkolenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • opracowanie metody oceny efektywności szkoleń

 

 • Zakres merytoryczny i forma usług doradczych są każdorazowo dostosowane do zdefiniowanych przez Zleceniodawcę potrzeb.
 • Wykonanie usługi poprzedzone jest rozmową o oczekiwaniach i celach postawionych przez Zleceniodawcę.
 • Zleceniodawca każdorazowo otrzymuje po wykonaniu zadania sprawozdanie z przebiegu i realizacji zadania, w uzgodnionej wcześniej formie.
start o firmie szkolenia doradztwo klienci zapytaj kontakt

Komunikat dotyczący plików cookies!

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies dla poprawnego funkcjonowania strony internetowej oraz aplikacji statystycznych Google. Użytkownik możne wyłączyć stosowanie plików cookies w przeglądarce internetowej zgodnie z informacją zawartą w polityce plików cookies lub zgadza się na ich używanie.